Over het ontstaan van art hotel Spaander

Tijdens hun zoektocht naar traditionele situaties om te schilderen, hadden veel kunstschilders het dorp Volendam al vroeg ontdekt. Zij waren in feite de eerste toeristen in Volendam. Leendert Spaander sloot vriendschap met de kunstenaars. Toen Leendert in 1876 trouwde met Aaltje Kout, creëerden zij in hun huis een gelegenheid voor de schilders om te werken. In 1881 kochten Leendert en Aaltje een klein café aan de dijk in Volendam. In die tijd verbleven er al enige buitenlandse kunstschilders in het schilderachtige dorp.

“Schilders van alle nationaliteiten
bevolkten al snel het hotel”

Zij maakten van hun café een hotel om zo de schilders de gelegenheid te geven in het dorp te werken, maar ook om een ontmoetingsplaats te vormen voor kunstenaars uit de hele wereld. Kortom: zij wilden er een kunstenaarskolonie van maken zoals die overal in de wereld ontstonden in die tijd.
Schilders van allerlei nationaliteiten bevolkten al snel het hotel. Ieder bracht eigen technieken, specialiteiten en werkwijzen mee. In het hotel vond daarom een geweldige uitwisseling van ideeën plaats waar de schilderijen, die nu nog aan de wanden hangen, van getuigen. In door de Spaanders gebouwde ateliers werden schilderijen geproduceerd van het dorp en zijn bewoners, maar ook voor en van de familie Spaander. Er werden zeven dochters geboren, die zich ontwikkelden tot mooie, elegante jongedames. Dat is de schilders niet ontgaan! In het hotel vindt men diverse tekeningen en portretten die aan de dochters zijn opgedragen.

“Op deze manier ontstond er een
indrukwekkende verzameling schilderijen”

Leendert hing alles aan de wand: de werken die hij kreeg uit dankbaarheid en de schilderijen van armlastige artiesten die daarmee hun hotelrekening betaalden. Op deze manier ontstond een indrukwekkende verzameling schilderijen, die steeds verder wordt uitgebreid door de huidige eigenaars van het hotel (sinds 1963) de Volendamse familie Schilder (bijgenaamd Madoet).

Hierdoor kunt u tot op heden in art hotel Spaander een unieke schilderijencollectie bewonderen, waar de inspirerende en vrolijke sfeer uit de ‘kunstschilderperiode’ nog voelbaar aanwezig is. U krijgt tevens een doorkijkje in de romantische visie die de schilders hadden op Volendam en de Volendammers van rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw.

Sinds 2006 is de collectie uitgebreid met moderne schilderijen. Die zijn gemaakt door professionele ‘plein air ‘schilders tijdens de ‘Artist in Residence’ weken. Deze heeft art hotel Spaander georganiseerd om de inspirerende sfeer van kunstenaars aan het werk weer in het hotel terug te brengen. De schilderijen waarmee de kunstenaars ook nu weer hun verblijf betaalden zijn te bewonderen in de Markerzaal. Op deze manier is een collectie moderne kunst ontstaan.